beesd-jeugdlaan-website-def

Gemeente Geldermalsen

Accommodatieplan Beesd

De gemeente Geldermalsen wenste inzicht te krijgen in het voorzieningenniveau van accommodaties in de kern Beesd die past bij de vraag naar deze voorzieningen. Daarin speelde de beschikbaarheid en bereikbaarheid van accommodaties in de omgeving van de kern Beesd een belangrijke rol. Dit gold ook voor de wens om de samenwerking tussen instellingen en organisaties binnen Beesd te vergroten. Minos &Twisk heeft op basis […]
Case bekijken

zwijndrecht-heersjandam-_-website

Gemeente Zwijndrecht

Beheer & Exploitatieplan Heerjansdam

In opdracht van de gemeente Zwijndrecht heeft Minos & Twisk een beheer- en exploitatieplan opgesteld voor het multifunctionele ‘Educatief Plein Heerjansdam’ in Heerjansdam. Aan de opstelling van het plan ligt een uitgebreid communicatieproces ten grondslag met de toekomstige gebruikers van het Plein. In het plan komen de volgende onderwerpen aan bod: de inhoudelijke samenwerking tussen […]
Case bekijken

de-kleine-aarde-tuin

Ministerie VROM

Train de Vakman Vakvrouw

Als co-maker werkt Minos & Twisk samen met Stichting De Kleine Aarde, centrum voor duurzame ontwikkeling, aan een opdracht van het ministerie van VROM. De centrale vraagstelling is waarom duurzaam renoveren niet van de grond komt en wat is er nodig om hieraan een impuls te geven. Op basis van interviews en deskresearch is VROM […]
Case bekijken

Vincent Snels vertelt over De Rijtse Vennen, Deurne

Ondertussen op onze blog

Ambitie nieuwbouw woningen – gemeente Waalre

door Vincent Snels

Minos & Twisk heeft de gemeente Waalre geadviseerd bij het vaststellen van de ambitie voor duurzame nieuwbouw Waalre wil een key speler in de regio zijn en de ambitie past er bij. Een ambitie die realistisch en uitvoerbaar is.

Het opstellen van het advies is ge[aard gegaan met de overdracht van kennis en ervaring die Minos & Twisk al bijna 20 jaar heeft in opvallende en spraakmakende projecten duurzame gebiedsontwikkeling en woningbouw.