IMG_0213_-website

Gemeente Bunnik

Projectmanagement Het Palet

De Opgave Realiseren brede school Het Palet in Odijk, bestaande uit 3 basisscholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, binnen het door de raad vastgestelde PvE en financieel kader Afsluiten intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst gemeente – instellingen over uitgangspunten realisatie, PvE, eigendomsverhoudingen, exploitatie en beheer Ontwikkelaarselectie op basis van bieding en presentatie Projectmanagement realisatieproces tot en met oplevering gebouw […]
Case bekijken

beesd-jeugdlaan-website-def

Gemeente Geldermalsen

Accommodatieplan Beesd

De gemeente Geldermalsen wenste inzicht te krijgen in het voorzieningenniveau van accommodaties in de kern Beesd die past bij de vraag naar deze voorzieningen. Daarin speelde de beschikbaarheid en bereikbaarheid van accommodaties in de omgeving van de kern Beesd een belangrijke rol. Dit gold ook voor de wens om de samenwerking tussen instellingen en organisaties binnen Beesd te vergroten. Minos &Twisk heeft op basis […]
Case bekijken

de-kleine-aarde-tuin

Ministerie VROM

Train de Vakman Vakvrouw

Als co-maker werkt Minos & Twisk samen met Stichting De Kleine Aarde, centrum voor duurzame ontwikkeling, aan een opdracht van het ministerie van VROM. De centrale vraagstelling is waarom duurzaam renoveren niet van de grond komt en wat is er nodig om hieraan een impuls te geven. Op basis van interviews en deskresearch is VROM […]
Case bekijken

Vincent Snels vertelt over De Rijtse Vennen, Deurne

Ondertussen op onze blog

Onderzoek naar risico’s Wet Markt en Overheid

door Vincent Snels

Kenniscentrum Markt en Overheid, een samenwerkingsverband van Groothertog BV en Minos & Twisk BV, heeft in opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert onderzoek gedaan naar de invloed van de Wet Markt en Overheid op de verhuur van Myllesweerd.

Het Kenniscentrum heeft  de afspraken en overeenkomsten van de gemeente met de stichting Sociaal Cultureel Centrum Mill geanalyseerd. De bevindingen zijn in beeld gebracht met de eventuele erbij horende risico’s. Een voorstel hoe de risico’s te beheersen kan niet ontbreken.