g4c4-_-website-2

Provincie Noord-Brabant

G4C4 project

4 gemeenten en 4 corporaties  in de provincie Noord- Brabant hebben in december 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen duurzame sociale woningen te ontwikkelen. De woningen worden in 4 typen ontwikkeld  en krijgen het predicaat Brabant Woning. Partners in het project zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Heusden, Sint-Oedenrode en Woudrichem, de woningcorporaties Castria Wonen, […]
Case bekijken

de-kleine-aarde-tuin

Ministerie VROM

Train de Vakman Vakvrouw

Als co-maker werkt Minos & Twisk samen met Stichting De Kleine Aarde, centrum voor duurzame ontwikkeling, aan een opdracht van het ministerie van VROM. De centrale vraagstelling is waarom duurzaam renoveren niet van de grond komt en wat is er nodig om hieraan een impuls te geven. Op basis van interviews en deskresearch is VROM […]
Case bekijken

beesd-jeugdlaan-website-def

Gemeente Geldermalsen

Accommodatieplan Beesd

De gemeente Geldermalsen wenste inzicht te krijgen in het voorzieningenniveau van accommodaties in de kern Beesd die past bij de vraag naar deze voorzieningen. Daarin speelde de beschikbaarheid en bereikbaarheid van accommodaties in de omgeving van de kern Beesd een belangrijke rol. Dit gold ook voor de wens om de samenwerking tussen instellingen en organisaties binnen Beesd te vergroten. Minos &Twisk heeft op basis […]
Case bekijken

Vincent Snels vertelt over De Rijtse Vennen, Deurne

Ondertussen op onze blog

Onderzoek naar risico’s Wet Markt en Overheid

door Vincent Snels

Kenniscentrum Markt en Overheid, een samenwerkingsverband van Groothertog BV en Minos & Twisk BV, heeft in opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert onderzoek gedaan naar de invloed van de Wet Markt en Overheid op de verhuur van Myllesweerd.

Het Kenniscentrum heeft  de afspraken en overeenkomsten van de gemeente met de stichting Sociaal Cultureel Centrum Mill geanalyseerd. De bevindingen zijn in beeld gebracht met de eventuele erbij horende risico’s. Een voorstel hoe de risico’s te beheersen kan niet ontbreken.