zwijndrecht-heersjandam-_-website

Gemeente Zwijndrecht

Beheer & Exploitatieplan Heerjansdam

In opdracht van de gemeente Zwijndrecht heeft Minos & Twisk een beheer- en exploitatieplan opgesteld voor het multifunctionele ‘Educatief Plein Heerjansdam’ in Heerjansdam. Aan de opstelling van het plan ligt een uitgebreid communicatieproces ten grondslag met de toekomstige gebruikers van het Plein. In het plan komen de volgende onderwerpen aan bod: de inhoudelijke samenwerking tussen […]
Case bekijken

CRW_3814_web

Gemeente Waalwijk

Frisse Schoolproject Pieter Wijterschool

Op verzoek van het Astma Fonds, GGD, Provincie Noord Brabant, gemeente Waalwijk en Leerrijk! heeft Minos & Twisk de voor het Astma Fonds landelijke voorbeeld Frisse school als project vorm gegeven. Dit heeft geresulteerd in een Intentie-overeenkomst die alle partijen ondertekend hebben om binnen regulier beschikbare middelen de Pieter Wijtenschool in Waalwijk te voorzien van […]
Case bekijken

woerden_-website

Gemeente Woerden

Projectmanagement Brede School Waterrijk

Minos & Twisk heeft in opdracht van de gemeente Woerden de directie gevoerd over de bouw van de brede school Waterrijk. Minos &Twisk heeft een jaar lang gedurende 2 dagen per week de algehele coordinatie en de dagelijke leiding over de bouw gehad.  Tot de taken en verantwoordelijkheden behoorden de bewaking van planning en voortgang, de bewaking van het geld […]
Case bekijken

Vincent Snels vertelt over De Rijtse Vennen, Deurne

Ondertussen op onze blog

Integraal Bestek Deurne

door Vincent Snels

Deurne doet ‘t!

Inwoners, verenigingen en ondernemers willen steeds meer betrokken worden bij de openbare ruimte. Ze willen meepraten en vaak ook verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Voor gemeente Deurne, Senzer en Du Pré Groenprojecten ontwikkelt Minos & Twisk een nieuwe werkwijze voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte

Gemeente, Senzer en Du Pré willen daarop inspelen door een andere manier van werken te gaan toepassen. Ze hebben voor de ondersteuning van deze grote verandering Minos & Twisk ingeschakeld. We ondersteunen de projectorganisatie praktisch en inhoudelijk. Ook adviseren we de afzonderlijke leden over de implementatie van de nieuwe werkwijze.

De nieuwe werkwijze gaat over alle werkzaamheden in de openbare ruimte. Het combineert integraal werken en burgerparticipatie en koppelt de werkzaamheden actief aan het sociaal domein.

Nieuwsgierig naar dit project? Bel of mail dan met Vincent Snels 0622975109 of v.snels@minostwisk.nl