g4c4-_-website-2

Provincie Noord-Brabant

G4C4 project

4 gemeenten en 4 corporaties  in de provincie Noord- Brabant hebben in december 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen duurzame sociale woningen te ontwikkelen. De woningen worden in 4 typen ontwikkeld  en krijgen het predicaat Brabant Woning. Partners in het project zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Heusden, Sint-Oedenrode en Woudrichem, de woningcorporaties Castria Wonen, […]
Case bekijken

zwijndrecht-heersjandam-_-website

Gemeente Zwijndrecht

Beheer & Exploitatieplan Heerjansdam

In opdracht van de gemeente Zwijndrecht heeft Minos & Twisk een beheer- en exploitatieplan opgesteld voor het multifunctionele ‘Educatief Plein Heerjansdam’ in Heerjansdam. Aan de opstelling van het plan ligt een uitgebreid communicatieproces ten grondslag met de toekomstige gebruikers van het Plein. In het plan komen de volgende onderwerpen aan bod: de inhoudelijke samenwerking tussen […]
Case bekijken

IMG_0213_-website

Gemeente Bunnik

Projectmanagement Het Palet

De Opgave Realiseren brede school Het Palet in Odijk, bestaande uit 3 basisscholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, binnen het door de raad vastgestelde PvE en financieel kader Afsluiten intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst gemeente – instellingen over uitgangspunten realisatie, PvE, eigendomsverhoudingen, exploitatie en beheer Ontwikkelaarselectie op basis van bieding en presentatie Projectmanagement realisatieproces tot en met oplevering gebouw […]
Case bekijken

Vincent Snels vertelt over De Rijtse Vennen, Deurne

Ondertussen op onze blog

Deurne doet ‘t, inclusief beleid in onderhoud van de openbare ruimte

door Vincent Snels

Deurne doet ‘t

De kernboodschap van Deurne doet ’t is:

We omarmen nieuwe ideeën van inwoners, organisaties en bedrijven om de openbare ruimte van Deurne nóg schoner en mooier te maken en doen dit ook samen mét hen.

We  activeren en vergroten de (sociale) binding tussen inwoners van Deurne en met de gemeente doordat we deze aanleg- en onderhoudswerkzaamheden samen aanpakken.

Wij zijn Deurne doet ‘t

Minos & Twisk heeft voor de verbinding van burgerparticipatie en sociaal domein aan onderhoud van openbare ruimte deze nieuwe werkwijze ontwikkeld. Een samenwerkingsverband van de gemeente, Senzer (werkbedrijf) en Du Pré Groenprojecten (hoveniersbedrijf) geven hier samen met andere onderaannemers uitvoering aan. Door de synergie tussen de samenwerkende organisaties wordt er met dezelfde middelen een betere kwaliteit van onderhoud gerealiseerd. Door te werken met prestatiekaarten is de gemeente verzekerd van een minimale kwaliteit van onderhoud en een vooraf bepaald aantal beschutte werkplekken, leerwerkplaatsen, stageplaatsen en ondersteuning van burgerinitiatieven.

De samenwerking legt de basis voor een actieve bijdrage aan de inclusieve samenleving.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Snels op 06-22975109 of v.snels@minostwisk.nl