DSC00240

Gemeente Alphen Chaam

Haalbaarheidsstudie Brede School Galder

De gemeente Alphen Chaam heeft Minos & Twisk opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van de Mattheusschool naar de locatie De Leeuwerik te Galder.  Onderwerp van studie is de inpassing van de basisschool bij het bestaande gemeenschapshuis. De studie focust zich op de volgende aspecten: de ruimtelijke functionaliteit van de inpassing: (korrel)grootte en […]
Case bekijken

princenlant-_-website

Gemeente Boxtel

Projectmanagement Princenlant

Princenlant is een gebiedsontwikkeling van zo’n ruim 200 duurzame woningen nabij het centrum van Boxtel. De in 5 appartementencomplexen te concentreren woningen zijn gesitueerd in een parkachtige omgeving. In de loop van 2007, terwijl het project reeds in uitvoering was, heeft de gemeente Minos & Twisk gevraagd een tijdelijk projectleider te leveren. Hij heeft naast […]
Case bekijken

vianen-de-hagen_website

Gemeente Vianen

Huisvestingsplan De Hagen

Minos & Twisk heeft in opdracht van de gemeente Vianen een programma van eisen en de kaders voor het beheer en de exploitatie van de Brede School De Hagen opgesteld. Het project maakt onderdeel uit van het masterplan Vijfheerenlanden.  Het programma van eisen is opgedeeld in een ruimtelijk programma, een functioneel programma en een technisch […]
Case bekijken

Vincent Snels vertelt over De Rijtse Vennen, Deurne

Ondertussen op onze blog

Onderzoek naar risico’s Wet Markt en Overheid

door Vincent Snels

Kenniscentrum Markt en Overheid, een samenwerkingsverband van Groothertog BV en Minos & Twisk BV, heeft in opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert onderzoek gedaan naar de invloed van de Wet Markt en Overheid op de verhuur van Myllesweerd.

Het Kenniscentrum heeft  de afspraken en overeenkomsten van de gemeente met de stichting Sociaal Cultureel Centrum Mill geanalyseerd. De bevindingen zijn in beeld gebracht met de eventuele erbij horende risico’s. Een voorstel hoe de risico’s te beheersen kan niet ontbreken.