IMG_0213_-website

Gemeente Bunnik

Projectmanagement Het Palet

De Opgave Realiseren brede school Het Palet in Odijk, bestaande uit 3 basisscholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, binnen het door de raad vastgestelde PvE en financieel kader Afsluiten intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst gemeente – instellingen over uitgangspunten realisatie, PvE, eigendomsverhoudingen, exploitatie en beheer Ontwikkelaarselectie op basis van bieding en presentatie Projectmanagement realisatieproces tot en met oplevering gebouw […]
Case bekijken

vianen-de-hagen_website

Gemeente Vianen

Huisvestingsplan De Hagen

Minos & Twisk heeft in opdracht van de gemeente Vianen een programma van eisen en de kaders voor het beheer en de exploitatie van de Brede School De Hagen opgesteld. Het project maakt onderdeel uit van het masterplan Vijfheerenlanden.  Het programma van eisen is opgedeeld in een ruimtelijk programma, een functioneel programma en een technisch […]
Case bekijken

g4c4-_-website-2

Provincie Noord-Brabant

G4C4 project

4 gemeenten en 4 corporaties  in de provincie Noord- Brabant hebben in december 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen duurzame sociale woningen te ontwikkelen. De woningen worden in 4 typen ontwikkeld  en krijgen het predicaat Brabant Woning. Partners in het project zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Heusden, Sint-Oedenrode en Woudrichem, de woningcorporaties Castria Wonen, […]
Case bekijken

Vincent Snels vertelt over De Rijtse Vennen, Deurne

Ondertussen op onze blog

Onderzoek naar risico’s Wet Markt en Overheid

door Vincent Snels

Kenniscentrum Markt en Overheid, een samenwerkingsverband van Groothertog BV en Minos & Twisk BV, heeft in opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert onderzoek gedaan naar de invloed van de Wet Markt en Overheid op de verhuur van Myllesweerd.

Het Kenniscentrum heeft  de afspraken en overeenkomsten van de gemeente met de stichting Sociaal Cultureel Centrum Mill geanalyseerd. De bevindingen zijn in beeld gebracht met de eventuele erbij horende risico’s. Een voorstel hoe de risico’s te beheersen kan niet ontbreken.