Blog

Nieuwbouwprojecten Best Practises regio Eindhoven

door Vincent Snels

Minos & Twisk is in opdracht van de gemeente Deurne verantwoordelijk voor het projectmanagement van het project De Rijtse vennen. Het project Rijtse Vennen omvat + 270 projectmatige woningen (waarvan 18 vrije sectorwoningen), zorgpark Het Rijtven en de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente Deurne ontwikkelt De Rijtse Vennen samen met een aantal projectontwikkelaars en twee woningcorporaties.

In bijgaande notitie zijn succesfactoren in beeld gebracht van lokale woningbouwprojecten, waaronder het project De Rijtse Vennen. Het lokaal niveau is het beste niveau om met elkaar tot oplossingen te kunnen komen. Doormiddel van het delen van succesfactoren wil men een steentje bijdragen aan het beter laten functioneren van de woningmarkt.

Download PDF bestand

Reageer