Blog

Gebouwen tarieven subsidies – Duiven

door Vincent Snels

De gemeente Duiven heeft gekozen voor Minos & Twisk voor het ondersteunen van het projectteam GTS. Het team staat voor de opgave tot advies te geven over een toekomstbestendig accommodatiebeleid en daaraan gekoppeld ander beleid. De adviseur van Minos & Twisk staat het team en de individuele leden bij met zijn kennis van het accommodatiebeleid. De samenwerking is gebaseerd op kennisoverdracht en kennisverrijking om de leden van het projectteam nog beter voor hun taak toe te rusten.

Reageer