Blog

Ambitie duurzame nieuwbouw bepalen

door Vincent Snels

De gemeente Waalre wil een actief duurzaamheidsbeleid voeren. Op het terrein van duurzame nieuwbouw van woningen wil de gemeente het beleid aanscherpen. De gemeente heeft Minos & Twisk gevraagd te ondersteunen bij het bepalen van het gewenste duurzaamheidsniveau en hoe je dat implementeert in  beleid en uitvoering in de diverse projecten. Minos & Twisk heeft voor een breed scala aan medewerkers drie workshops georganiseerd waarlangs de gemeente tot keuzes is gekomen. De workshops bevatten noodzakelijke informatie en spelen in op de specifieke vraag van de gemeente. In de workshops is ingegaan op de uitvoering door de diverse betrokken disciplines.  

Reageer