Blog

Project Minos & Twisk genomineerd voor Brabantse Stijlprijs

door Vincent Snels

Het project Spoorzone van Minos & Twisk is genomineerd voor de Brabantse Stijprijs. Met de stijlprijs wil de provincie Noord-Brabant een impuls geven aan ruimtelijke kwaliteit en professioneel opdrachtgeverschap van Brabantse gemeenten. Ook wil de provincie aandacht vragen voor het belang van co-creatie en een goed ruimtelijk ontwerp. Voor De Brabantse Stijlprijs 2017 zoekt de provincie plekken in de leefomgeving met maatschappelijke waarde, die zijn ontstaan doordat bijvoorbeeld buurtbewoners, ondernemers, verenigingen, ontwerpers en gemeenten zich daar gezamenlijk voor ingezet hebben. “Dat kunnen verborgen parels en heel verschillende, verrassende plekken zijn. Maar ze zijn allemaal geboren uit creativiteit, passie en doorzettingsvermogen van mensen,” licht gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) toe. “Het gaat om concrete, gerealiseerde initiatieven die inspiratie geven en waar mensen dagelijks van kunnen genieten. Dat kan een mooi plein zijn, een leuke ontmoetingsplek in de wijk, maar ook een prachtig stukje beekdal.” De gemeente Deurne heeft, op initiatief van bewoners, er mee ingestemd om Project Spoorzone in te dienen. Kijk ook eens op http://www.brabant.nl/subsites/brabantse-stijlprijs/nominaties.aspx Deel 2 Stationsomgeving Deurne (1)

Reageer