Blog

Hedikhuizen energieneutraal

door Vincent Snels

Waarin een klein dorp groot kan zijn

Hedikhuizen, een kleine kern van de gemeente Heusden, heeft in 2017 een toekomstvisie opgesteld. De visie wordt uitgewerkt in 8 projecten, waarvan het verduurzamen van energie en de woningen er één is. In de tweede helft van 2017 is er een projectteam gevormd die zich richt op een haalbaarheidsonderzoek naar het verduurzamen van de energieproductie voor elektra, ruimteverwarming en mobiliteit voor particulieren en bedrijven. Subdoelstellingen die zijn neergelegd zijn besparing, levensloop bestendig maken van woningen en eventuele revenuen door het verduurzamen ten goede laten komen van de inwoners. De aanpak door het team richt zich op achterhalen van de vraag en die vertalen naar duurzame productie. Dit zal niet in een keer uitgevoerd kunnen gaan worden. Fasering binnen een no-regret aanpak maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Een heel belangrijk onderdeel is het organiseren van de gemeenschap en hen betrokken krijgen op het project. Zij bepalen uiteindelijk de haalbaarheid van de veranderingen die nodig zijn om het dorp energieneutraal te maken. Door een gerichte aanpak is het leeuwendeel van het dorp aangehaakt. De doelen voor het haalbaarheidsonderzoek zijn mede door de inbreng uit de dorpsbijeenkomsten lopende het project bijgesteld naar 'zelfvoorzienend' en 'het dorp is eigenaar van de productie, opslag en netwerk'. Binnen een paar weken spreekt het dorp zich uit over het haalbaarheidsonderzoek.  

Reageer