Accommodatie

Belangrijk onderdeel van het werkveld van Minos & Twisk is het managen van accommodaties van plan tot realisatie. Het managen richt zich op het begeleiden van de opdrachtgever in het ontwikkelen en op de markt zetten van multifunctioneel vastgoed – combinaties van brede scholen, dorpshuizen, sportaccommodaties, zorgcentra en/of publieksvoorzieningen. Van ideevorming tot en met de ingebruikname van een gebouw. Naast het projectmanagement bieden wij ook de nodige inhoudelijke kennis. Deze kennis betreft het opzetten van samenwerkingsmodellen, het opstellen van programma van eisen, beheer- en exploitatieplannen en het organiseren van het bouwmanagement. Wij kunnen voor u een totaalpakket aangebieden, waarbij wij samen met onze samenwerkende partners een multifunctioneel concept helemaal kunnen uitwerken tot een Duurzaam Definitief Ontwerp. Bijzondere projecten zijn het frisse school project in samenwerking met het Astma Fonds en haar partners en de duurzame Brabant Woning.

Accommodatiestudie

Wat gaan we doen met onze (gemeentelijke) accommodaties? Wat is de staat van onderhoud van onze gebouwen, voldoen de ruimten nog aan de eisen die organisaties met hun activiteiten eraan stellen?

Lees verder »

Huisvestingsplan

Minos & Twisk kan voor u de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw begeleiden van planinitiatief tot en met realisatie en de  ingebruikname van het gebouw.

Lees verder »

Beheer- en exploitatieplan

Beheren en exploiteren van een multifunctionele accommodatie hangt nauw met elkaar samen.

Lees verder »

Projectmanagement

Projectmanagement Accommodaties richt zich op het tot stand laten brengen van een multifunctionele accommodatie.

Lees verder »

Verduurzamen

Minos & Twisk kan u begeleiden in het verduurzamen van Accommodaties. Als voorbeelden noemen wij

Lees verder ».