Beheer en exploitatieplan

Beheren en exploiteren van een multifunctionele accommodatie hangt nauw met elkaar samen. Beheren richt zich op het zorg dragen voor de beschikbare ruimten en het gebouw. Exploiteren op het behalen van rendement en optimale invulling van de ruimten. Doel is te komen tot het meest optimale gebruik van beschikbare middelen. Uiteindelijk hebben alle gebruikers hier voordeel bij omdat de kosten over meer gebruiksuren verdeeld kunnen worden.

Minos & Twisk stelt voor u een beheer- en exploitatieplan op, bestaande uit:

  1. Een beheermodel waarin alle facetten van het beheer nauwgezet worden uitgewerkt. De keuze van het model is onder meer gebaseerd op:
  2. Een exploitatieopzet van de accommodatie. In de exploitatie zijn meegenomen de verschillende componenten van de huursom. Deze componenten zijn afhankelijk van de gebruiker en diens keuze voor het gebruik van gezamenlijke diensten. De huursom wordt weergegeven per gebruiker, ruimte en gezamenlijke dienst.
  3. Op de gebruikers toegesneden overeenkomsten en gebruikersvoorwaarden. Professionele begeleiding bij de invoering van het beheer- en exploitatieplan (kwartiermaker).
  • de gewenste mate van directe controle op de uitvoering van beheertaken;
  • de door de gebruikers gewenste mate van focus op de kerntaken;
  • de gewenste mate van kwaliteit van beheer/professionalisering;
  • de frequentie van het gebruik van ruimten: incidenteel, vast of permanent;
  • de beschikbare financiële middelen.

Het beheer- en exploitatiemodel wordt opgesteld in nauw overleg met de toekomstige gebruikers van de multifunctionele accommodatie.