Huisvestingsplan

Minos & Twisk kan voor u de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw begeleiden van planinitiatief tot en met realisatie en de  ingebruikname van het gebouw.

Het huisvestingsplan bestaat uit een studie naar de activiteiten en wensen van potentiële gebruikers. Bij potentiële gebruikers moet u denken aan combinaties van onderwijsinstellingen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, GGD, JGZ, maatschappelijke- , culturelevoorzieningen e.d., eventueel aangevuld met woningen, horeca, detailhandel en/of ambacht. Ons streven is de betrokkenen in een zo vroeg mogelijk stadium bij de studie te betrekken. Dit om draagvlak te toetsen/ creëren, marktkansen te verkennen en mogelijke investeerders en financiers te interesseren.

De wensen worden vertaald in een ruimtelijk en technisch programma van eisen (pve) met inbegrip van duurzaamheidseisen. Op basis van het programma van eisen wordt per bouwlaag een functie relatie schema gemaakt. Tot slot wordt een stichtingskostenraming gemaakt.

In deze werken wij samen met ontwerpers, experts op het gebied van W/E installaties en kostencalculatoren met kennis van duurzaamheidsmaatregelen. In de uitwerking van het gebouwenconcept op de specifieke locatie bekijken wij de ruimtelijke, functionele, ecologische, milieutechnische en financiële (on)mogelijkheden in samenhang.