Projectmanagement Accommodaties

Het projectmanagement accommodaties richt zich op het tot stand laten brengen van een multifunctionele accommodatie. Onze projectmanagers hebben ervaring met het managen van het tot stand komen van multifunctionele accommodaties waaronder brede scholen. Het begeleiden van de opdrachtgever om te komen tot een haalbaar plan en het managen van de vervolgfases behoren tot onze competenties: architect- en/of ontwikkelaarselectie, aanbestedingsprocedures, het namens de opdrachtgever voeren van onderhandelingen, contractvorming en het managen van belangen.  Actief sturen op de communicatie maakt deel uit van de aanpak.

Minos & Twisk legt in haar managementtaken ook sterk de nadruk op het proces: de taak partijen richting besluitvorming te brengen. Beslisdocumenten zijn mijlpalen in het proces. De procesmanager geeft sturing richting vaststelling rapportages, collegebesluiten en raadsbesluiten. Hij of zij masseert, brengt dilemma’s in kaart en laat daarbij scenario’s zien en de overwegingen die van belang zijn bij de besluitvorming. Minos & Twisk heeft kennis van processen in accommodatieontwikkeling en ruimtelijke trajecten. We kunnen zowel ondersteunend, adviserend als uitvoerend het nodige proceswerk vervullen.