Verduurzamen Accommodatie

Minos & Twisk kan u begeleiden in het verduurzamen van Accommodaties. Als voorbeelden noemen wij de frisse Pieter Wijtenschool en de duurzame Brabantwoning.

Vrijdag 5 november 2010 hebben het Astma Fonds, GGD Hart voor Brabant, Provincie Noord Brabant, Gemeente Waalwijk en schoolbestuur Leerrijk! de frisse Pieter Wijtenschool geopend. Nadat het Astma Fonds de Pieter Wijtenschool vanwege het slechte binnenmilieu had geadopteerd, is er een intentie-overeenkomst gesloten die de verbouw van de Pieter Wijtenschool tot frisse school mogelijk maakte. De provincie Noord Brabant heeft de school opgenomen in het frisse scholen beleid, waardoor de Pieter Wijtenschool een van de voorbeeldscholen van de provincie is.

Het Astma Fonds heeft in nauwe samenwerking met Minos & Twisk bedrijven benaderd om de uitvoering te doen door middel van opdrachten waar een sponsorbijdrage van elk bedrijf aan dit project tegenover diende te staan. Er zijn uiteindelijk ruim 20 bedrijven betrokken in de renovatie van deze zevenklassige school. De bedrijven zijn op basis van een programma van eisen in onderling overleg tot de verdeling van werkzaamheden en werkbeschrijvingen gekomen. In nauwe samenspraak met de school zelf is tot een planning gekomen. De uitvoering is begeleid door een projectteam met vertegenwoordigers van Astma Fonds, Provincie Noord Brabant, Gemeente Waalwijk, de directie van de Pieter Wijtenschool en de projectmanager van Minos & Twisk. Op 25 oktober 2010 is de school opgeleverd. Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar www.samengebouwd.nl

De duurzame Brabantwoning is een energieneutrale, gezonde en flexibele woning opgetrokken uit duurzame materialen die als huur- en koopwoning in de markt wordt gezet in de sociale prijsklasse. De woning wordt in 4 varianten ontwikkeld. Drie corporaties en drie gemeenten hebben, ondersteund door experts en de provincie Noord-Brabant deze woning ontwikkeld. Minos & Twisk is samen met bestuurders een van de inititatiefnemers van dit project. Minos & Twisk verzorgt de projectcoördinatie.