Blog

Archive for the ‘Blog’ Category

Onderzoek naar risico’s Wet Markt en Overheid

door Vincent Snels

Kenniscentrum Markt en Overheid, een samenwerkingsverband van Groothertog BV en Minos & Twisk BV, heeft in opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert onderzoek gedaan naar de invloed van de Wet Markt en Overheid op de verhuur van Myllesweerd.

Het Kenniscentrum heeft  de afspraken en overeenkomsten van de gemeente met de stichting Sociaal Cultureel Centrum Mill geanalyseerd. De bevindingen zijn in beeld gebracht met de eventuele erbij horende risico’s. Een voorstel hoe de risico’s te beheersen kan niet ontbreken.

Hedikhuizen energieneutraal

door Vincent Snels

Waarin een klein dorp groot kan zijn

Hedikhuizen, een kleine kern van de gemeente Heusden, heeft in 2017 een toekomstvisie opgesteld. De visie wordt uitgewerkt in 8 projecten, waarvan het verduurzamen van energie en de woningen er één is. In de tweede helft van 2017 is er een projectteam gevormd die zich richt op een haalbaarheidsonderzoek naar het verduurzamen van de energieproductie voor elektra, ruimteverwarming en mobiliteit voor particulieren en bedrijven. Subdoelstellingen die zijn neergelegd zijn besparing, levensloop bestendig maken van woningen en eventuele revenuen door het verduurzamen ten goede laten komen van de inwoners.

De aanpak door het team richt zich op achterhalen van de vraag en die vertalen naar duurzame productie. Dit zal niet in een keer uitgevoerd kunnen gaan worden. Fasering binnen een no-regret aanpak maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek.

Een heel belangrijk onderdeel is het organiseren van de gemeenschap en hen betrokken krijgen op het project. Zij bepalen uiteindelijk de haalbaarheid van de veranderingen die nodig zijn om het dorp energieneutraal te maken. Door een gerichte aanpak is het leeuwendeel van het dorp aangehaakt.

De doelen voor het haalbaarheidsonderzoek zijn mede door de inbreng uit de dorpsbijeenkomsten lopende het project bijgesteld naar ‘zelfvoorzienend’ en ‘het dorp is eigenaar van de productie, opslag en netwerk’.

Binnen een paar weken spreekt het dorp zich uit over het haalbaarheidsonderzoek.

 

Ambitie nieuwbouw woningen – gemeente Waalre

door Vincent Snels

Minos & Twisk heeft de gemeente Waalre geadviseerd bij het vaststellen van de ambitie voor duurzame nieuwbouw. De gemeente Waalre wil een keyspeler in de regio zijn en de vastgestelde ambitie past daar bij. Een ambitie die realistisch en uitvoerbaar is.

Het opstellen van het advies is gepaard gegaan met de overdracht van kennis en ervaring die Minos & Twisk al bijna 20 jaar heeft in opvallende en spraakmakende projecten duurzame gebiedsontwikkeling en woningbouw. IN een aantal workshops zijn medewerkers van de gemeente wegwijs gemaakt in de ins en outs van duurzaam bouwen. Projectleiders, beleidsmedewerkers en plantoetsers hebben kunnen kennis opgevijzeld en zijn met het vastgestelde beleid aan de slag.

De notitie vindt u hier:

https://www.waalre.nl/data/downloadables/6/8/1/beleidsnotitie-duurzame-nieuwbouw-2017-2020.pdf

Project Minos & Twisk genomineerd voor Brabantse Stijlprijs

door Vincent Snels

Het project Spoorzone van Minos & Twisk is genomineerd voor de Brabantse Stijprijs.

Met de stijlprijs wil de provincie Noord-Brabant een impuls geven aan ruimtelijke kwaliteit en professioneel opdrachtgeverschap van Brabantse gemeenten. Ook wil de provincie aandacht vragen voor het belang van co-creatie en een goed ruimtelijk ontwerp.

Voor De Brabantse Stijlprijs 2017 zoekt de provincie plekken in de leefomgeving met maatschappelijke waarde, die zijn ontstaan doordat bijvoorbeeld buurtbewoners, ondernemers, verenigingen, ontwerpers en gemeenten zich daar gezamenlijk voor ingezet hebben. “Dat kunnen verborgen parels en heel verschillende, verrassende plekken zijn. Maar ze zijn allemaal geboren uit creativiteit, passie en doorzettingsvermogen van mensen,” licht gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) toe. “Het gaat om concrete, gerealiseerde initiatieven die inspiratie geven en waar mensen dagelijks van kunnen genieten. Dat kan een mooi plein zijn, een leuke ontmoetingsplek in de wijk, maar ook een prachtig stukje beekdal.”

De gemeente Deurne heeft, op initiatief van bewoners, er mee ingestemd om Project Spoorzone in te dienen.

Kijk ook eens op http://www.brabant.nl/subsites/brabantse-stijlprijs/nominaties.aspx

Deel 2 Stationsomgeving Deurne (1)

Ambitie duurzame nieuwbouw bepalen

door Vincent Snels

De gemeente Waalre wil een actief duurzaamheidsbeleid voeren. Op het terrein van duurzame nieuwbouw van woningen wil de gemeente het beleid aanscherpen. De gemeente heeft Minos & Twisk gevraagd te ondersteunen bij het bepalen van het gewenste duurzaamheidsniveau en hoe je dat implementeert in  beleid en uitvoering in de diverse projecten.

Minos & Twisk heeft voor een breed scala aan medewerkers drie workshops georganiseerd waarlangs de gemeente tot keuzes is gekomen. De workshops bevatten noodzakelijke informatie en spelen in op de specifieke vraag van de gemeente. In de workshops is ingegaan op de uitvoering door de diverse betrokken disciplines.

 

Integreren sociaal domein en onderhoud openbare ruimte

door Vincent Snels

Deurne doet ‘t!

Inwoners, verenigingen en ondernemers willen steeds meer betrokken worden bij de openbare ruimte. Ze willen meepraten en vaak ook verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Voor gemeente Deurne, Senzer en Du Pré Groenprojecten ontwikkelt Minos & Twisk een nieuwe werkwijze voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte

Gemeente, Senzer en Du Pré willen daarop inspelen door een andere manier van werken te gaan toepassen. Ze hebben voor de ondersteuning van deze grote verandering Minos & Twisk ingeschakeld. We ondersteunen de projectorganisatie praktisch en inhoudelijk. Ook adviseren we de afzonderlijke leden over de implementatie van de nieuwe werkwijze.

De nieuwe werkwijze gaat over alle werkzaamheden in de openbare ruimte. Het combineert integraal werken en burgerparticipatie en koppelt de werkzaamheden actief aan het sociaal domein.

Nieuwsgierig naar dit project? Bel of mail dan met Vincent Snels 0622975109 of v.snels@minostwisk.nl

 

Gebouwen tarieven subsidies – Duiven

door Vincent Snels

De gemeente Duiven heeft gekozen voor Minos & Twisk voor het ondersteunen van het projectteam GTS. Het team staat voor de opgave tot advies te geven over een toekomstbestendig accommodatiebeleid en daaraan gekoppeld ander beleid.
De adviseur van Minos & Twisk staat het team en de individuele leden bij met zijn kennis van het accommodatiebeleid. De samenwerking is gebaseerd op kennisoverdracht en kennisverrijking om de leden van het projectteam nog beter voor hun taak toe te rusten.

Nieuwbouwprojecten Best Practises regio Eindhoven

door Vincent Snels

Minos & Twisk is in opdracht van de gemeente Deurne verantwoordelijk voor het projectmanagement van het project De Rijtse vennen. Het project Rijtse Vennen omvat + 270 projectmatige woningen (waarvan 18 vrije sectorwoningen), zorgpark Het Rijtven en de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente Deurne ontwikkelt De Rijtse Vennen samen met een aantal projectontwikkelaars en twee woningcorporaties.

In bijgaande notitie zijn succesfactoren in beeld gebracht van lokale woningbouwprojecten, waaronder het project De Rijtse Vennen. Het lokaal niveau is het beste niveau om met elkaar tot oplossingen te kunnen komen. Doormiddel van het delen van succesfactoren wil men een steentje bijdragen aan het beter laten functioneren van de woningmarkt.

Download PDF bestand

Centrum voor duurzame ontwikkeling DKA 2.0

door Vincent Snels

Zoals velen weten heeft Stichting De Kleine Aarde besloten om eind 2010 de activiteiten van de stichting te beëindigen.

De gemeente Boxtel is daarna op zoek gegaan naar ondernemers die bereid en in staat zijn om het gedachtegoed van De Kleine Aarde op een eigentijdse manier voort te zetten.

Vincent Snels van Minos & Twisk zijn ideeën sloten prima aan bij die van Martijn Messing. Samen hebben we een plan ontwikkeld om op de locatie De Kleine Aarde een Centrum voor Duurzame Ontwikkeling neer te gaan zetten wat de werktitel DKA 2.0 heeft meegekregen. Het centrum omvat een bedrijfsverzamelgebouw, congresruimten, horecavoorziening, winkel voor streekproducten, dagbesteding, brede school met sportruimte en woningen. Ook omvat het een academie waar de transitie naar duurzame product en dienstverlening centraal komt te staan. Martijn en Vincent ontwikkelen en realiseren dit plan met bedrijven overheden en onderwijs.

Martijn en Vincent hebben een intentieovereenkomst met de gemeente Boxtel gesloten.

De communicatie hierover gaat via de site van De Kleine Aarde lopen. Daar kunt u binnenkort de ontwikkelingen volgen en uw reactie kwijt.

Wilt om meer vernemen of informeren of DKA 2.0 iets voor u is? Neem dan contact op met Martijn Messing of Vincent Snels.

U kunt ook een berichtje bij Minos & Twisk achterlaten dan zorgen wij ervoor dat dat op de plaats van bestemming komt.

Site in een nieuw jasje

door Vincent Snels

In het accommodatiebeleid geven we aan dat een gebouw moet passen als een jasje om de activiteiten die er plaats vinden. Dat geldt ook voor onze website. We willen dat die een juist jasje is voor al onze activiteiten.

De afgelopen tijd hebben we weer een breed scala aan projecten onder handen gehad. We willen dat graag delen met geïnteresseerden. De nieuwe website toont dat brede scala aan projecten wat wij onder handen hebben en hebben gehad. Daarin neemt het aansturen en informeren over duurzaam ontwikkelen een steeds grotere plaats in. Innovatieve projecten als In Goede Aarde, De Rijtse Vennen, Frisse school Pieter Wijten en het initiatief tot wat nu Brabantwoning heet zijn daar voorbeelden van.

Ik hoop dat de site een goed beeld geeft wat Minos & Twisk te bieden heeft. Voel je vrij om er op te reageren. Wil je meer weten of van onze diensten gebruik maken dan zien we je reactie ook graag tegemoet.

Vincent Snels, directeur