Gebied

Minos & Twisk kan voor u gebiedsontwikkelingen managen. Tevens biedt zij inhoudelijke ondersteuning.

Het managen richt zich op het begeleiden van de opdrachtgever in het uitvoeringsgereed maken van gebiedsplannen en het coordineren van de uitvoering.  Tot onze competenties behoren het organiseren van ontwikkelaarselecties en aanbestedingsprocedures, het namens de opdrachtgever voeren van onderhandelingen, contractvorming en het managen van belangen. Waar nodig brengt de projectmanager dilemma’s in kaart en laat scenario’s met overwegingen zien die van belang zijn bij de besluitvorming.

In de gebiedsontwikkeling staat bij Minos & Twisk duurzaamheid hoog in het vaandel. Niet alleen heeft zij uitgebreide expertise in de wat-vraag – wat in een project verduurzamen – maar ook in de hoe-vraag – hoe duurzaamheid in het ontwikkelingstraject te borgen -. Wij hebben hiervoor de Co-aanpak ontwikkeld.

De inhoudelijke ondersteuning richt zich met name op de financiele ondersteuning. Het opzetten van grondexploitaties en exploitieplannen en het inrichten van de projectorganisatie. Ook kunnen wij voor u “het ondernemingsplan voor grondzaken” samenstellen.

Exploitatiemodel en -plan

Het exploitatiemodel van Minos & Twisk stelt u in staat ruimtelijke ambities te vertalen in heldere financiële kaders. 

Lees verder »

Locatiestudie

De locatiestudie van Minos & Twisk is een op financiële en maatschappelijke haalbaarheid gerichte analyse

Lees verder »

Ondernemingsplan Grondzaken

In samenwerking met bureau Renswoude uit Heeswijk Dinther kan Minos & Twisk voor u een ondernemingsplan grondzaken opstellen. 

Lees verder »

Projectmanagement Gebied

Het projectmanagement Gebied richt zich op het tot stand laten brengen van een ruimtelijk project.

Lees verder »

Strategisch Management

Minos & Twisk kan u in het kader van strategisch management adviseren op twee terreinen:

Lees verder »