Exploitatiemodel en Exploitatieplan

Het exploitatiemodel van Minos & Twisk stelt u in staat ruimtelijke ambities te vertalen in heldere financiële kaders. Met behulp van het model kunt u vanaf de initiatieffase tot aan de realisatiefase de financiële gevolgen van uw beslissingen financieel monitoren. En waar nodig tijdig bijsturen. Het exploitatiemodel koppelt functioneel programma, financiële parameters, grondbalans, grondkosten, grondwaardeberekeningen en planning aan elkaar. Het is een dynamisch exploitatiemodel. Met het exploitatiemodel kunnen ‘what-if’ analyses uitgevoerd worden. Zo geeft u het projectplan een risicoprofiel mee waarop u kunt sturen.

Het exploitatiemodel kan als hulpmiddel dienen bij het opstellen van een exploitatieplan. Wanneer de gemeente er met partijen privaatrechtelijk niet uitkomt is het exploitatieplan als publiekrechtelijk instrument een belangrijke stok achter de deur. Bij het opstellen van een exploitatieplan moet al in een vroegtijdig stadium goed nagedacht wordt over de vele ingrediënten van het plan. Bijvoorbeeld over de locaties, over de woningbouwcategorieën, over de kostensoorten en over de wettelijke eisen waaraan het exploitatieplan moet voldoen. Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een exploitatieplan.