Ondernemingsplan Grondzaken

In samenwerking met bureau Renswoude uit Heeswijk Dinther kan Minos & Twisk voor u een ondernemingsplan grondzaken opstellen.  Bij grondzaken gaat het om het zoeken van de juiste samenhang tussen programma, ruimte en  geld. Welke gronden heeft u in eigendom, hoe verhouden die zich tot de plannen in de structuurvisie, welke gronden kunt u op korte termijn ten gelde maken, welke op middellange termijn.

Het ondernemingsplan geeft u inzicht in gronden in exploitatie en gronden in voorraad en de opbrengstpotenties en het risicoprofiel van die gronden. Wij richten voor u een grondbank in met de percelen die in het kader van de structuurvisie en de – toekomstige – plannen van belang zijn. Deze gegevens maken wij visueel in handzame en overzichtelijke kadastrale kaartbeelden. Tevens maken wij per project maken een projectprofiel aan.

Sluitstuk van het ondernemingsplan grondzaken betreft het uitwerken van een effectieve grondstrategie.