Train de Vakman Vakvrouw

Ministerie VROM

Train de Vakman Vakvrouw

Als co-maker werkt Minos & Twisk samen met Stichting De Kleine Aarde, centrum voor duurzame ontwikkeling, aan een opdracht van het ministerie van VROM. De centrale vraagstelling is waarom duurzaam renoveren niet van de grond komt en wat is er nodig om hieraan een impuls te geven. Op basis van interviews en deskresearch is VROM van advies en conclusies voorzien en is een voorstel gedaan voor een pilot. Dit pilotproject behelst het samen met enkele woningstichtingen zichtbaar maken van het proces van duurzaam renoveren als onderdeel van het reguliere onderhoudsproces. en te onderzoeken op welke wijze en onder welke voorwaarden projecten te verduurzamen en uitvoerbaar te maken zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels of Frank Kersten.

Foto's