Acccomodatiestudie MFA Surhuisterveen

Gemeente Achtkarspelen

Acccomodatiestudie MFA Surhuisterveen

Zeer kort voor de oplevering van een multifunctionele accommodatie kreeg Minos & Twisk van de gemeente Achtkarspelen de vraag om een beheer en exploitatieplan op te stellen en te implementeren. Minos & Twisk heeft dit beheer- en exploitatieplan met grote voortvarendheid gemaakt en parallel daaraan een beheerorganisatie tot stand gebracht. De door Minos & Twisk opgerichte beheerorganisatie heeft de exploitatie van deze accommodatie opgepakt met daarin een basisschool, bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang en jongerensoos. Ook het sociaal cultureel werk is ondergebracht in de accommodatie.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels.