Accommodatieplan Beesd

Gemeente Geldermalsen

Accommodatieplan Beesd

De gemeente Geldermalsen wenste inzicht te krijgen in het voorzieningenniveau van accommodaties in de kern Beesd die past bij de vraag naar deze voorzieningen. Daarin speelde de beschikbaarheid en bereikbaarheid van accommodaties in de omgeving van de kern Beesd een belangrijke rol. Dit gold ook voor de wens om de samenwerking tussen instellingen en organisaties binnen Beesd te vergroten. Minos &Twisk heeft op basis van de confrontatie van de vraag en het aanbod een advies verstrekt over de gewenste accommodatiebehoefte en deze vertaald naar de in de kern Beesd te nemen maatregelen. Dit advies heeft geleid tot het concentreren, aanpassen en uitbreiden van aanwezige accommodaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels.

Foto's