Begeleiding accommodatieplan Duiven

Gemeente Duiven

Begeleiding accommodatieplan Duiven

Minos & Twisk is gevraagd om medewerkers van het projectteam van de gemeente Duiven bij het tot stand brengen van accommodatiebeleid te begeleiden. Nadat in een studiebijeenkomst kennis is uitgewisseld, zijn medewerkers van de gemeente aan de slag gegaan. Aan de hand van het behandelen en bespreken van concrete deelproducten ondersteunt onze adviseur de medewerkers en het team bij het opstellen van beleidsvoorstellen. Minos & Twisk deelt zijn kennis met de gemeente opdat de gemeente zelf een goed product tot stand kan brengen. De resultaten van de samenwerking van de gemeente met Minos & Twisk zijn: een benchmark naar tarieven voor welzijns- en sportaccommodaties, een voorstel voor het herzien van het tarievenbeleid en een voorstel voor het herzien van het subsidiebeleid.