Beheer & Exploitatieplan Heerjansdam

Gemeente Zwijndrecht

Beheer & Exploitatieplan Heerjansdam

In opdracht van de gemeente Zwijndrecht heeft Minos & Twisk een beheer- en exploitatieplan opgesteld voor het multifunctionele 'Educatief Plein Heerjansdam' in Heerjansdam. Aan de opstelling van het plan ligt een uitgebreid communicatieproces ten grondslag met de toekomstige gebruikers van het Plein. In het plan komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • de inhoudelijke samenwerking tussen gebruikers
  • de gewenste eigendomssituatie
  • de wensen van de gebruikers vertaald in randvoorwaarden
  • de organisatiestructuur met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden
  • het meest geëigende beheermodel met bijbehorende beheertaken
  • het toezicht op de beheerorganisatie
  • de gebruikersvoorwaarden
  • de kostenopbouw per gebruiker/ruimte
  • bepalingen binnen de huurovereenkomst tussen exploitant/verhuurder en gebruiker/huurder.
Het beheer- en exploitatieplan heeft ten grondslag gelegen aan de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de toekomstige gebruikers. Voor meer informatie kunt u terecht bij Frank Kersten of Sjoerd Witting.

Foto's