Beleid duurzaam bouwen

Gemeente Waalre

Beleid duurzaam bouwen

In opdracht van de gemeente Waalre heeft Minos & Twisk in 2017 het beleid duurzaam bouwen voor nieuwbouw vorm gegeven. Duurzaam bouwen gaat hand in hand met duurzame stedenbouw en sociale duurzaamheid. InĀ enkele workshops met de betrokken medewerkers van de gemeente is gewerkt aan de overdracht van kennis en ervaring. De inzichten die dat gaf heeft bijgedragen aan het vormen van het duurzaam bouwen beleid en de implementatie ervan daarna. Het duurzaam bouwen beleid zorgt ervoor dat Waalre toekomstgericht beleid voert en in staat is hier uitvoering aan te geven.

Referentie

Array
Array