Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Esrand

CPO Esrand

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Esrand

Op verzoek van de partners in CPO Esrand heeft Minos & Twisk een advies vertrekt op welke wijze dit project verduurzaamd kan worden tot een EPC van ten hoogste 0,5. Na overleg en deskresearch is een aantal voorstellen gedaan en zijn de financiƫle effecten ervan in kaart gebracht. In het eindadvies is ook vermeld op welke wijze de kosten binnen het CPO project verdeeld zouden kunnen worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels.