Frisse Schoolproject Pieter Wijterschool

Gemeente Waalwijk

Frisse Schoolproject Pieter Wijterschool

Op verzoek van het Astma Fonds, GGD, Provincie Noord Brabant, gemeente Waalwijk en Leerrijk! heeft Minos & Twisk de voor het Astma Fonds landelijke voorbeeld Frisse school als project vorm gegeven. Dit heeft geresulteerd in een Intentie-overeenkomst die alle partijen ondertekend hebben om binnen regulier beschikbare middelen de Pieter Wijtenschool in Waalwijk te voorzien van een fris en gezond binnenmilieu, duurzaam te renoveren en duurzaamheid en binnenmilieu als leerpakket op te nemen in het schoolcurriculum. Daarna heeft de gemeente Waalwijk Minos & Twisk het projectmanagement gegund. Samen met het Astma Fonds heeft de projectleider de opdrachtverlening op basis van sponsoring uitgewerkt en zijn er opdrachten aan aannemers en leveranciers verleend. Minos & Twisk begeleidt de uitvoering van dit project. Het project is begin november 2010 opgeleverd en is vanaf dan te bezoeken.