G4C4 project

Provincie Noord-Brabant

G4C4 project

4 gemeenten en 4 corporaties  in de provincie Noord- Brabant hebben in december 2009 een samenwerkingsovereenkomst getekend om samen duurzame sociale woningen te ontwikkelen. De woningen worden in 4 typen ontwikkeld  en krijgen het predicaat Brabant Woning. Partners in het project zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Heusden, Sint-Oedenrode en Woudrichem, de woningcorporaties Castria Wonen, Woonveste, Wovesto en Woonlinie en de provincie Noord-Brabant.  De provincie financiert de kosten van de ingehuurde experts bij het nader definiëren van Brabant woning. Minos & Twisk is gevraagd het proces te coördineren. De woningen voldoen onder meer aan de volgende kwalificaties:
  • Betaalbaarheid nu en straks: de prijsstelling bevindt zich in de sociale prijsklasse; naast het berekenen van de stichtingskosten worden ook de woonlasten van de woningen in beeld gebracht.
  • Energieneutraal in gebruik: uitgangspunt is de ‘trias energetica’.
  • Gezond binnenmilieu: toepassing gezonde materialen en preventie stof en huismuit.
  • Optimale afstemming energieverbruik en binnenklimaat: aandacht voor gebruikersgedrag.
  • Klimaatafstemming aan de buitenschil: aandacht voor vergroening gevels en daken.
  • Milieuvriendelijke materialen: lage CO2-bijdrage in levenscyclus en herbruikbaarheid.
  • Duurzame functionaliteit: aanpasbaarheid van ruimten en energiebronnen.
De duurzaamheidsprestaties van de woningen worden getoetst met behulp van GRP 4.0.  De Brabant woningen worden ook daadwerkelijk gerealiseerd. In de 4 gemeenten en ingepast in ruimtelijke projecten.  Hierbij wordt een locatiespecifieke aanpak gehanteerd. Naast de realisatiegerichtheid staat het project ook in het teken van het leren van elkaar.  Experts op het gebied van energie, kosten, materialen en daken staan de partners bij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kersten.

Foto's