Haalbaarheidsstudie Brede School Galder

Gemeente Alphen Chaam

Haalbaarheidsstudie Brede School Galder

De gemeente Alphen Chaam heeft Minos & Twisk opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van de Mattheusschool naar de locatie De Leeuwerik te Galder.  Onderwerp van studie is de inpassing van de basisschool bij het bestaande gemeenschapshuis. De studie focust zich op de volgende aspecten:
  • de ruimtelijke functionaliteit van de inpassing: (korrel)grootte en oriëntatie van gebouw(en); mogelijkheden openbare ruimte, ontsluiting, parkeervoorzieningen en inpassing in het groen;
  • mogelijkheden van gebruikers om onderlinge diensten uit te wisselen en/of ruimten te delen als ook de doelmatige inzetbaarheid van huisvestingsmiddelen;
  • aanwezigheid milieubelemmeringen en hoe hiermee om te gaan;
  • de herontwikkelingsmogelijkheden van de vrijkomende locatie; de opbrengsten hiervan zijn meegenomen in de grondexploitatie voor de totale ontwikkeling.
Als eerste stap in de studie is met de partners van de Mattheusschool, De Leeuwerik en de gemeente een workshop belegd waarin de wensen en ideeën van de deelnemers in kaart zijn gebracht. Deze zijn meegenomen in de opstelling van het programma en de stedenbouwkundige scenario’s. Een drietal stedenbouwkundige scenario’s is met elkaar vergeleken en op de criteria concept, aansluiting op dorpsvisie, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en financiën beoordeeld. Daaruit is een voorkeursvariant gekomen die financieel nader is uitgewerkt met daaraan gekoppeld een financieel dekkingsplan. Een beheer- een exploitatieplan voor het nieuwe gebouwencomplex vormt het sluitstuk van de haalbaarheidsstudie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kersten.

Foto's

  • Mattheusschool