Haalbaarheidsstudie CEC Melkweg

Gemeente De Bilt

Haalbaarheidsstudie CEC Melkweg

In opdracht van de gemeente De Bilt en woonstichting SSW heeft Minos & Twisk in samenwerking met Kuiper Compagnons een haalbaarheidsstudie verricht naar een Cultureel Educatief Centrum (CEC) in combinatie met woningbouw. Allereerst zijn de functionele, stedenbouwkundige en financiele voorwaarden in kaart gebracht die nodig zijn om tot een haalbare ontwikkeling te komen. Vervolgens zijn deze voorwaarden vertaald naar een stedenbouwkundig plan met inpassing van de woningen en het CEC, een huisvestingsplan op hoofdlijnen voor het CEC en een onderliggende gebiedsexploitatie. De resultaten van de haalbaarheidsstudie hebben als basis gediend voor verdere uitwerking van het plan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels of Frank Kersten.