Herontwikkeling bedrijventerrein Spoorzone Deurne

Gemeente Deurne

Herontwikkeling bedrijventerrein Spoorzone Deurne

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling.

De gemeente Deurne had jarenlang het verbinden van de woonwijk Sint Jozefparochie met de 'andere' zijde van het spoor en het centrum op het verlanglijstje staan. Een verouderd bedrijventerrein en het spoor vormde een grote barrière. In 2011 is Vincent Snels van Minos & Twisk door de gemeente als projectleider aangesteld om het project vlot te krijgen en het bedrijventerrein om te vormen naar een woonwijk en de verbinding te maken van de Sint Jozefparochie met de 'andere' zijde van het spoor. Hij heeft de leiding genomen om het stedenbouwkundig plan aan te passen, waardoor er een duidelijk herkenbare en groene verbinding van de woonwijk met het spoor tot stand kwam. Hij heeft een groep bewoners uit de Sint Jozefparochie samen met medewerkers van de gemeente een ontwerp voor dit park met langzaam verkeerverbinding laten maken. Zij helpen nu mee aan de uitvoering en het beheer. Toch mooi dat bewoners van de 'oude' wijk meedenken en meewerken in de buurt voor nieuwe bewoners. Het groene hart wat gecreëerd is leidde ook tot aanpassing op andere plekken in het plan. In nauwe samenspraak met ontwikkelaar AM is door de projectleider van Minos & Twisk aangekoerst op een aangepast plan met een aangepast woningbouwprogramma en een aangepaste projectontwikkelings-overeenkomst. In 2013 is de overeenkomst door de gemeenteraad omarmd. In datzelfde jaar is het bestemmingsplan Spoorzone Middengebied door de gemeenteraad vastgesteld. In 2014 kon de projectleider opdracht geven voor het bouwrijp maken van de eerste van acht fasen. Het bouwrijp maken vroeg veel aandacht binnen het project. De verschillende fasen waren ernstig verontreinigd en dienden binnen de planning die aan de overeenkomst was gekoppeld gesaneerd te worden. Onderzoek, saneringsplannen maken, vergunningen verkrijgen, aanbesteden, saneren allemaal taken die systematisch aangepakt moesten worden om tijdig bouwrijpe kavels te leveren. Ondanks de ernst van de verontreiniging en de vondst van enkele onbekende verontreinigingen is er steeds op tijd geleverd. Voor het aantrekken van de woningmarkt is de verkoop van 22 woningen in de eerste fase gestart. De belangstelling was dermate groot dat erop volgende fasen zijn samengevoegd. In combinatie met de aantrekkende woningmarkt is de realisatie van de woningen versneld tot stand gekomen. Eind 2017 liep het project een jaar voor op planning. De versnelde realisatie van de woningbouw leidde ook tot het versneld bouw- en woonrijp maken. Het tempo waarin werkzaamheden voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd moest worden, inclusief bodemsaneringen, is na de eerste fase van 22 woningen opgeschroefd. Dit kan alleen als de teams die erbij betrokken zijn ook als teams functioneren en doen wat wordt afgesproken. Alleen samen kun je een zo complexe inbreiding in een hoog tempo tot stand brengen. Deel 2 Stationsomgeving Deurne (1) Informatie over het plan: www.facadedeurne.nl