Huisvestingsplan De Hagen

Gemeente Vianen

Huisvestingsplan De Hagen

Minos & Twisk heeft in opdracht van de gemeente Vianen een programma van eisen en de kaders voor het beheer en de exploitatie van de Brede School De Hagen opgesteld. Het project maakt onderdeel uit van het masterplan Vijfheerenlanden.  Het programma van eisen is opgedeeld in een ruimtelijk programma, een functioneel programma en een technisch programma. Tevens is het bureau betrokken geweest bij het opstellen van de stedenbouwkundige voorwaarden voor inpassing van het gebouw in de ruimtelijke omgeving. Daarnaast heeft Minos & Twisk de gemeente ondersteund bij het opstellen van diverse overeenkomsten: -          een participatieovereenkomst tussen de gemeente en de gebruikers van het nieuwe complex; -          een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de woningcorporatie Volksbelang  als ontwikkelende partij van de brede school. Het proces om te komen tot de diverse stukken maakte een essentieel onderdeel uit van de opdracht. Voor het opstellen van het activiteitenprogramma, de kaders voor het programma van eisen en de kaders voor het beheer en de exploitatie zijn werkgroepen geformeerd. De aanbevelingen van de werkgroepen zijn neergelegd in een rapportage en vertaald in het PvE en de kaders voor beheer en exploitatie. De opdracht maakte onderdeel van de definitiefase. Voor meer informatie kunt u terecht bij Frank Kersten Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Foto's

  • Educatief Plein De Hagen
te Vianen