Huisvestingsplan CEC Melkweg

Gemeente De Bilt

Huisvestingsplan CEC Melkweg

De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW bouwen aan een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Melkweg in Bilthoven Zuid, het Cultureel en Educatief Centrum Melkweg. In de accommodatie worden gehuisvest drie basisscholen, de kinderopvang en buitenschoolse opvang, de Biltse muziekschool, de openbare bibliotheek, een creativiteitscentrum, het centrum voor Jeugd en Gezin en een sportzaal. De MFA maakt onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling. De grondopbrengsten van de 230 nieuw te bouwen woningen moet de realisatie van het MFA mede mogelijk maken. Voorafgaand aan het huisvestingsplan heeft Minos & Twisk de haalbaarheid van het brede schoolconcept onderzocht op functionele, stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid. Vervolgens heeft Minos & Twisk het huisvestingsplan opgesteld. Het brede schoolconcept is in het huisvestingsplan geïntegreerd  met het cultuurhuisactiviteiten – bibliotheek, muziekschool, creativiteitscentrum –. Het huisvestingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:
  • een ruimtelijk programma van eisen: activiteiten gekoppeld aan ruimten waarbij het adagium gevolgd is van ruimten delen daar waar dit programmatisch en ruimtelijk synergievoordelen oplevert;
  • een technisch programma van eisen: technische eisen aan vloeren, muren, plafonds, accessoires etc. om de activiteiten optimaal te faciliteren;
  • een beheerplan: aan de hand van organisatiemodellen is inzichtelijk gemaakt wat het meest optimale beheermodel is voor het CEC Melkweg;
  • een stichtingskostenraming van het gebouw
  • een exploitatieplan: per ruimte per tijdseenheid is een kostprijsdekkende huur berekend, opgebouwd uit meerdere kostenelementen.
Het huisvestingsplan heeft de basis gediend voor het ontwerpproces. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kersten.