Huisvestingsplan MFA Leens

Gemeente De Marne

Huisvestingsplan MFA Leens

De gemeente De Marne heeft Minos & Twisk gevraagd een huisvestingsplan voor een brede school op te stellen dat boogt op draagvlak bij de toekomstige gebruikers. Door uit te gaan van twee kernprincipes, te weten (1) een gebouw aan te laten sluiten bij de ontwikkelingsstadia van het kind en (2) de bibliotheek een spil- en brugfunctie (ook ruimtelijk) te geven, zijn we in staat gebleken om alle gebruikers op één lijn te krijgen. Hierdoor hebben we een door alle gebruikers gedragen plan kunnen aanbieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels.