Beheer & Exploitatieplan Noorderlicht Wijchen

Gemeente Wijchen

Beheer & Exploitatieplan Noorderlicht Wijchen

Minos & Twisk heeft voor de gemeente Wijchen een Beheer & Exploitatieplan opgesteld voor de Brede School Noorderlicht. Voor het complex, dat deels oudbouw en deels nieuwbouw bevat, is inzichtelijk gemaakt hoe de kosten verdeeld zouden moeten worden. In samenspraak met gebruikers en gemeente is een plan gemaakt voor de verdeling en overdracht van taken en verantwoordelijkheden, alsook de opbouw van de uiteindelijke individuele bijdrage per gebruiker. Bij de bepaling van ieders bijdrage is gebruik gemaakt van het door Minos & Twisk ontwikkelde exploitatiemodel voor multifunctionele accommodaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Witting.