Integraal Huisvestingsplan Asten

Gemeente Asten

Integraal Huisvestingsplan Asten

Nadat Minos & Twisk voor de gemeente Asten een beleid voor Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) had opgesteld, kwam de vraag om een integraal huisvestingsplan op te stellen. In dat plan is (1) de gebruikelijke vraag naar en het aanbod van onderwijs en onderwijsgerelateerde activiteiten op basis van toekomstige aantallen leerlingen verwoord, (2) het onderhoud van de bestaande onderwijsgebouwen onder de loep genomen en (3) is een oordeel gegeven over de kwaliteit en toekomstwaarde van de bestaande schoolgebouwen. De uitkomsten zijn gekoppeld aan het beleid voor de BMV’s en zijn vertaald in een investeringenprogramma voor onderwijs- en welzijnsgebouwen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels.