Procesmanagement Bedrijfsverplaatsingen

Gemeente Graafstroom

Procesmanagement Bedrijfsverplaatsingen

Minos &  Twisk voert de onderhandelingen bij de verplaatsing van een tweetal grotere bedrijven binnen de Alblasserwaard Vijfheerenlanden.  De onderhandelingen gaan over de conditionele voorwaarden waaronder de bedrijven op de nieuwe locatie kunnen worden ingepast, de financiële en bijkomende voorwaarden van de bedrijfsverplaatsing en de mogelijkheden van herontwikkeling op de vrijkomende plekken.  Gemeente, provincie en omwonenden zijn belanghebbenden.  Naast de onderhandelingen coördineert Minos & Twisk tevens het communicatieproces wat hieraan ten grondslag ligt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kersten.