Projectmanagement Deurne

Gemeente Deurne

Projectmanagement Deurne

De gemeente Deurne wil van De Rijtse Vennen een duurzame woonwijk maken. De projectleider van Minos & Twisk heeft daarvoor een ontwikkelvisie opgesteld die is gebaseerd op duurzame gebiedsontwikkeling. De wijk, waaraan door AgentschapNL subsidie ingevolge Unieke Kansen Regeling is toegekend, kent een variƫteit aan woningen van starters tot vrije sectorbouwin zowel het huur- en koopsegment. De ongeveer 280 woningen kennen een EPC van 0,55 of lager en een GPR van tenminste 8+. Ook de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht en is gebaseerd op principes van shared space. De ontwikkeling is gebaseerd op het bouwclaimmodel. De projectleider is namens de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het ontwikkelingstraject: van contractvorming, het coƶrdineren van het ontwerpproces van opstallen en openbare ruimte , tot en met het bouw- en woonrijp maken Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels.