Projectmanagement Dorpshart Bleskensgraaf

Gemeente Graafstroom

Projectmanagement Dorpshart Bleskensgraaf

In mei 2009 heeft de gemeenteraad van Graafstroom  het besluit genomen om Bleskensgraaf een nieuw dorpshart te geven. Hiertoe heeft zij het stedenbouwkundig plan vastgesteld en het benodigde krediet ter beschikking gesteld.  In juni 2009 hebben het gemeentebestuur van Graafstroom en de woningcorporatie Tablis Wonen uit Sliedrecht een ontwikkelingsovereenkomst getekend om tot realisatie van het dorpshartplan te komen. Het plan bestaat uit de volgende ingrediënten:
  • opstalontwikkeling: 5 dagwinkels waaronder een supermarkt en 12 appartementen
  • een herinrichting van de openbare ruimte waaronder het kerkplein met aansluiting op de Graafstroom.
Het kerkplein is inmiddels gerealiseerd. Begin januari 2011 wordt gestart met de bouw van het winkel- en appartementencomplex. Een bestaande snackbar wordt in het plan geïntegreerd. Minos & Twisk is nauw betrokken geweest bij de opstelling van het stedenbouwkundig plan en voert in opdracht van het gemeentebestuur het projectmanagement over het project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kersten.

Foto's

  • Bouwbord Bleskensgraaf