Strategisch management Dotterbloem

Gemeente Sint-Oedenrode

Strategisch management Dotterbloem

Plan Dotterbloem draagt bij aan het vergroten van de rol van de Dommel in de gemeente Sint-Oedenrode. Langs het blauwe lint wordt een ecologische verbindingszone (EVZ) gerealiseerd. De oude loop wordt hier gedeeltelijk hersteld. Midden in het dorp wordt ruimte gemaakt voor water en natuur. Ook de stuw wordt in het plan gewijzigd en er komt een vispassage. De kracht van Plan Dotterbloem is dat de natuurlijke eenheid van het dorp en de Dommel wordt hersteld. Het plan wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van sfeerbeelden:
  • Een rustige, natuurlijke sfeer langs de oude Dommel-arm.
  • Voorzieningen en activiteiten, die hierop aansluiten zijn wandelen, hengelsport en natuur- en landschapsbeleving.
  • Een dorpse, culturele en actieve sfeer langs de gegraven Dommel met sport, cultuur en horeca.
Minos & Twisk heeft in opdracht van de gemeente Sint-Oedenrode het projectmanagement gevoerd voor de realisatie van Plan Dotterbloem, dat in nauwe samenwerking met waterschap de Dommel wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Plan Dotterbloem vormt de inspiratie voor het ontwikkelen van 'slotjes' in de meander Het Laar. De projectmanager is actief betrokken geweest bij het tot stand komen van de gebiedsvisie en de economische drager via Ruimte voor Ruimte en Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij. De opdracht die Minos & Twisk uitvoerde had betrekking op verschillende aspecten:
  • Het bevorderen, aansturen en coördineren van werkzaamheden en activiteiten die zijn gericht op de besluitvorming over de verdere voorbereiding en/of uitvoering van Plan Dotterbloem.
  • Het onderzoek naar en advies over de (financiële) haalbaarheid van projecten, inclusief het verwerven van subsidies.
  • Het voorbereiden en aansturen van de uitvoering van (deel-)projecten.
  • Het vertegenwoordigen van de gemeente binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
Nadat de projectorganisatie is neergezet heeft de projectmanager namens de gemeente en het waterschap de onderhandeling met de provincie gevoerd over een substantiële bijdrage aan Plan Dotterbloem van 1,75 mio Euro. Van het akkoord Dotterbloem zoals dat op 1 maart 2006 is ondertekend maakt ook een Ruimte voor Ruimte project en een Verplaatsing Intensieve Veehouderij deel uit. Door het akkoord is Plan Dotterbloem uitvoerbaar geworden, omdat hiermee de financiering is veiliggesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij Vincent Snels.

Foto's