Projectmanagement gemeentehuislocatie

Gemeente Graafstroom

Projectmanagement gemeentehuislocatie

Vanwege de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld, waarbij 3 gemeentehuizen zijn opgegaan in één nieuw gemeentehuis, is het voormalig gemeentehuis in Bleskensgraaf vrijgekomen voor herontwikkeling.  In een haalbaarheidsstudie zijn de nieuwe mogelijkheden van de locatie verkent. Uitkomst van de studie is een herbestemming van het raadhuis met een commerciële functie waaronder horeca met daarnaast nieuwbouw met maatschappelijke functies in de plint en luxe appartementen in 3 lagen daarboven. De gemeente is in onderhandeling met marktpartijen om samen met hen tot planrealisatie te komen.   Minos & Twisk voert de onderhandelingen en het projectmanagement over de planontwikkeling en realisatie.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Kersten.