Projectmanagement Het Palet

Gemeente Bunnik

Projectmanagement Het Palet

De Opgave
 • Realiseren brede school Het Palet in Odijk, bestaande uit 3 basisscholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, binnen het door de raad vastgestelde PvE en financieel kader
 • Afsluiten intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst gemeente – instellingen over uitgangspunten realisatie, PvE, eigendomsverhoudingen, exploitatie en beheer
 • Ontwikkelaarselectie op basis van bieding en presentatie
 • Projectmanagement realisatieproces tot en met oplevering gebouw
Uitgangspunten
 • Minimale overheadkosten
 • Stichtingskosten gebouw overstijgt financieel kader
 • Eisen aan woningbouw: pluswonen voor ouderen met aanbieding zorg
 • Minimale grondopbrengst uit woningbouw in relatie tot bouwbudget
Het Proces
 • Keuze voor BAM, ontwikkelaar met woningen en bouwer van scholen
 • Woningen als dekking financieel tekort: appartementen voor ouderen en schoolwoningen
 • Financiële bieding zodanig dat plan haalbaar werd
 • Gezamenlijk financieel risico: als woningen niet gebouwd werden dan ook geen school
 • Opdrachtgever levert stukken aan, gemeente regisseert en beslist
 • Realisatieovereenkomst en aanneemovereenkomst (prestatiecontract) appartementen en scholen onlosmakelijk aan elkaar verbonden
 • Oprichten VVE en splitsing appartementsrechten met onderliggende statuten en gebruiksreglementen
De Organisatie
 • Projectleiders gemeente Bunnik (Minos & Twisk) en BAM verantwoordelijk voor planning, budget, interne coordinatie en afstemming, advisering college en raad en externe contacten
 • Participatieovereenkomst gemeente – instellingen
 • Klankbordgroep, Werkgroep samenwerking en Ontwerpteam
 • Bouwkundige ondersteuning Minos & Twisk namens gemeente Bunnik (kwaliteitscontrole)
Het Resultaat
 • Realisatie 3.600 m2 voorzieningen: 3 basisscholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal en 26 schoolwoningen (ca. 3.600 m2 bvo) waarvan 5 schoolwoningen
 • Plan gerealiseerd binnen financieel kader
 • Aannemer is binnen het prestatiecontract gebleven. Post onvoorzien overgehouden
 • Moeder VVE als overkoepelende VVE voor school en woningen: onderhoud buitenschil gebouw
 • Vereniging van Eigenaren appartementen
 • Verhuizing voorzieningen en ingebruikname van de voorziening (beheer en exploitatie) goed verlopen en geregisseerd door Minos & Twisk
 • Accommodatie gerealiseerd op perceel van 6.600 m2.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Snels.

Foto's