Regenboogschool Noordwijkerhout

Stichting OBO Duin- en Bollenstreek

Regenboogschool Noordwijkerhout

Stichting Openbaar Onderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) heeft Minos & Twisk eind 2005 gevraagd haar bij te staan in haar rol als bouwheer van Jenaplanschool OBS de Regenboog in Noordwijkerhout. Minos & Twisk had voor deze school reeds een programma van eisen opgesteld. Het gebouw bestaat uit een 17-klassige school en een dubbele gymzaal, die gecombineerd kan worden tot een sportzaal.  Minos & Twisk heeft op basis van de gemaakte investeringsraming een kredietverzoek ingediend bij de gemeente Noordwijkerhout, welke ongewijzigd is toegewezen. De gemeente heeft verzocht ook het bouw- en woonrijp maken op te nemen in het project, alsook het aanpassen van de directe infrastructuur rond de school. Minos & Twisk heeft, in nauwe samenspraak met OBODB en de gemeente, het project gemanaged van ontwerp, bouwkundige toetsing, aanbesteding en realisatie. Zowel de school, de sportzaal als het openbaar gebied zijn in de loop van 2008 opgeleverd, waarbij een aanzienlijk restant op het budget werd gerealiseerd; vrijwel de gehele infrastructurele werken konden vanuit dit restant worden gedekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Witting.

Foto's